Selenium locatorları seçerken, Dev Tools tarafından sağlanan XPath veya CSS Seçiciyi kullanmaktan kaçınmalıyız. Xpath veya css […]
Öncelikle Selenium serime Selenium Web Driver ile devam edeceğimi belirtmek istiyorum 🙂 Bu yazıda Selenium Web […]